KVKK


Bahçeşehir Konaklama ve Turizm Yatırımları A.Ş. (“Bahçeşehir” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile, veri sorumlusu olarak Coffee Institute internet sitemize kaydolduğunuzda kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

  • İletişim süreçlerinin yürütülmesi,
  • Geri bildirim, talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması,
  • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.
  • Sipariş alma ve sipariş teslim süreçlerinin yürütülmesi,
  • Ödeme işlemlerinin ve finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülebilmesi,
  • Ürün/hizmetlerimize ilişkin destek taleplerinizin alınması ve yerine getirilmesi,
  • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.
  • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).


Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde; kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans ve hukuki işlem bilgileriniz işlenmektedir. Ayrıca internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında işlem güvenliği bilgileriniz de işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin “B.Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır. Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflara aktarımında Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

Kişisel verileriniz internet sitemiz aracılığıyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Verilerinizin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında açık rızanız sorulmaktadır